Vectura bruker javascript (js) på sine sider. Vi har oppdaget at din browser ikke støtter js eller at js er skrudd av.
Innkjøp

Innkjøp og prognoser
Vecturas innkjøpsavdeling består av erfarne innkjøpere som alle er sertifisert i innkjøpssystemet Clarity. Vårt mål er å sikre våre kunder riktig mengde til rett tid og til riktig kostnad. Dette gjør vi best ved utstrakt kjøp via Clarity og i tett dialog med våre importører.    

Clarity er bygget opp på den velkjente metodikken de 7 innkjøpstrinn, og beregner optimale økonomiske innkjøp basert på definerte servicegradmål og etterspørselsprognoser.
Våre innkjøpere kan vise til meget gode og jevne resultater for porteføljer som styres av Vectura. Dette viser seg på områder som: 
  • Økt leveringspresisjon, mindre tapt salg og mer fornøyde kunder
  • Reduksjon av lager
  • Lavere kostnader for innkjøp og vareforsyning
  • Økt stabilitet og forutsigbarhet
  • Økt resultatfokus og resultatkontroll
Rapporteringsverkøy
Vi kan tilby våre kunder ulike nøkkeltallsrapporter som inneholder måling av leveringsservice, omløp og prognosenøyaktighet.
I tillegg kan våre importører også finne daglig oppdaterte salgsprognoser fra Clarity presentert og tilgjengelig for vurderinger i vårt rapporteringsystem Vecview.

Inngående frakt
Vectura tilbyr gjennom sitt nettverk frakt fra over 30 land og fra over 800 leverandører til Norge.
Nettverkets størrelse gjør det mulig å være konkurransedyktig både på fulle laster og stykkgods.
Vectura jobber kontinuerlig med å finne nye og integrerte transportløsninger som kan forbedre våre kunders konkurranseevne.

Fortolling
Vectura tilbyr egen fortollingstjeneste av alt gods som importeres via vårt lager.
Dette gir god kontroll over bruk av tollkreditt og dokumenthåndtering.