Vectura bruker javascript (js) på sine sider. Vi har oppdaget at din browser ikke støtter js eller at js er skrudd av.


Ledergruppen

Roar Ødelien
Administrerende Direktør
Roar har lang erfaring fra industri og varehandel, og han har hatt lederstillinger innen salg og logistikk i selskaper som Ringnes, Carlsberg og Nortura. I hele karrieren har Roar jobbet med endringsledelse og kontinuerlig forbedring, senest som Distribusjonsdirektør i Nortura. Før det jobbet han fem år som COO i Norske Skog, med globalt ansvar for produksjon og salg. 

Jon Simen Rustad
Finans
Jon Simen er utdannet siviløkonom, med spesialisering i økonomistyring.
Han har bred erfaring som controller, økonomisjef og økonomidirektør for flere selskap. Hovedsakelig innen IT og varehandel i børsnoterte internasjonale konsern.Casper Knap
IT & Foretningsutvikling
Casper har sin bakgrunn fra varehandel og business consulting, og er utdannet  sivilingeniør.
Casper har lang erfaring innenfor ledelse og  konsulentoppdrag innenfor IT, foretningsutvikling og prosjektstyring.

Lasse Hansen

HR

Lasse er utdannet sivilmarkedsfører, med spesialretning i statistikk og internasjonal markedsføring.

Han har jobbet i Vectura AS siden 2002 og har i disse årene virket som assisterende skiftleder og skiftleder.

Lasse var hovedtillitsvalgt og leder for funksjonærklubben i Arcus og Vectura i 9 år, og har vært styremedlem i henholdsvis Arcus-Gruppen AS (2008-2013) og Vectura AS (2013-dd).


Tone Lystad
Salg og Marked

Tone har sin bakgrunn innen varehandel og logistikk av alkoholholdige drikkevarer.
Hun har mange års erfaring som leder for kundeservice, salg, forretningsutvikling, masterdata og lagercontroll. 
Tone hadde i tiden før hun ble ansatt i Vectura en sentral rolle hos VSD/Skanlog. 

Bjørn Christer Fredriksen
Innkjøp

Bjørn Christer har 12 års leder og operativ erfaring fra 3 og 4. partslogistikk i drikkevarebransjen med fokus på innkjøp, inngående transport og fortolling.  
Han har utdannelse innenfor Business Administration og Supply Chain Management.                        


Bernt Wangberg
Fung. Logistikksjef Lagerproduksjon og Varemottak

Bernt har over 30 års erfaring innen logistikk, salg og kontinuerlig forbedringer. Er utdannet HMS/Verneingeniør, og er fagarbeider i området Materialadministrasjon.
Fra før har Bernt hatt ulike stillinger for E.C. Dahls Bryggeri, Ringnes, Carlsberg, RailCombi og Cargonet. 


                                                       
Idar Brunvoll
Distribusjon/transport

Idar har erfaring fra  en rekke lederstillinger innen forskjellige logistikkområder som distribusjon, transport, lager og produksjon. Han har også mange års erfaring som leder innen salg/marked samt fra dagligvarebransjen. Han har også vært innom oljeservicenæringen og kommer sist fra lederoppgaver innen bygg og anlegg.