Vectura bruker javascript (js) på sine sider. Vi har oppdaget at din browser ikke støtter js eller at js er skrudd av.
Lager

Vecturas moderne anlegg på Gjelleråsen er tilrettelagt for god kvalitet og økt grad av optimalisering av utgående vareflyt.

Vi har i lagerproduksjon og varemottak over 100 dyktige medarbeidere som sørger for effektiv ekspedering av vareflyten.

  • Mottakskontroll - alle varer (pall, kartong, enhet) blir veid og målt for bruk i vår logistikkflyt
  • Automatisert anlegg for nedpalletering
  • Totalt 36 000 palleplasser på lageret,
  • Temperert og helautomatisert høyvarelager
  • Monorail transportsystem for varepåfylling fra høyvarelager til plukkstasjonene.  
  • Mini load lagringssystem for flaskeplukk
  • Automatisert vektkontrollstasjon for ferdig plukkede paller
  • Eget område for produksjon av kvartpall og annen VAS.